Silver Award for Zhejiang Xinghua Leather Co Ltd

03 August 2018

Congratulations to  Zhejiang Xinghua Leather Co Ltd for achieving a Silver Medal Award following their recent audit.