Gold Award for Zhangzhou Xiangzhou Leather Co Ltd

04 December 2017

Congratulations to Zhangzhou Xiangzhou Leather Co Ltd for achieving a Gold Medal Award following their recent audit.